Lite om batterier.

Viltkameror använder 6 eller 12 volt, antingen AA som Scout Guard använder, eller C som används i Stealthprowler/Stealth Cam.
Det är väldigt viktigt att använda ett kraftfullt kvalitetsbatteri, speciellt när det gäller hållbarhet, men det har också en enorm inverkan på kamerans räckvidd, speciellt på natten, då räckvidden kan halveras, med hjälp av "billiga batterier".

Om du är som de flesta förstagångsspelkameraanvändare, är du i överhängande fara att bli överväldigad av all teknik som är involverad. Du kan spendera otaliga timmar på att forska och testa och precis när du tror att du har räknat ut allt, snubblar du över ämnet "batterier". det verkar enkelt nog.
Pop in några Duracells och du är redo... eller hur? Kanske.
Jag antar att jag först måste fråga, "Vilken typ av Duracell-batterier har du installerat?" Standardbatteri, uppladdningsbart NiMH eller litium? Och i vilket klimat placerar du dina kameror? Och, och, och … och det blir lite mer komplicerat.
Så låt oss prata om de fyra huvudtyperna av batterier, deras egenskaper och varför du kan behöva använda en typ framför en annan.

Alkalisk

batterier alk

Alkaliska batterier är förvisso de mest tillgängliga och billigaste, men är inte utan nackdelar. Alkaliska batterier kommer med en strömstyrka på cirka 1,6 volt, men de börjar en stadig minskning av effekten så snart de sätts i.
Allt eftersom tiden går, fortsätter spänningen att minska proportionellt mot tiden som återstår före/antal fotografier tagna. Denna proportionella minskning är särskilt tydlig när du undersöker nattbilder tagna med infraröda blixtkameror. Bilder tagna tidigt i ett alkaliskt batteris livscykel är ljusa och väl upplysta. Dessa tidiga fotografier representerar också den maximala blixtstyrkan från kameran. Men för varje dag kommer varje efterföljande nattfoto att vara mindre upplyst.
Den processen kommer att fortsätta till den punkt där nattbilder är helt mörka eller kameran stängs av på grund av låg spänning. Dessutom kommer kalla temperaturer att påverka alkaliska batterier mycket. Batteriets livslängd minskar och förlorar upp till hälften av sin kapacitet i kallt väder.
Slutligen kan alkaliska batterier endast användas en gång och sedan kasseras. Om du är miljömedveten, undvik att använda alkaliska batterier när det är möjligt.
För att sammanfatta, alkaliska batterier är billiga och tillgängliga överallt, men ger svag kraft och fungerar inte bra i kylan.

Nickelmetallhydrid (NiMH)

batterier nikkel NiMH uppladdningsbara batterier introducerades som en ersättning för nickelkadmium (Ni-CAD) uppladdningsbara batterier.
Som ni kanske minns kritiserades Ni-cad-batteriet för att utveckla "minne", vilket innebar att om Ni-cad-batterier användes och inte var helt urladdade, skulle de ofta förlora en del av sin kapacitet. Däremot finns det NiMH-batterier som kan laddas när som helst i användningskurvan. Fulladdade NiMH-batterier producerar cirka 1,4 volt. Men de sjunker snabbt till en arbetsnivå på 1,2 volt, som de kan leverera under resten av användningstiden. Men med bara 1,2 volt är ett problem för användning i vissa kameror. De flesta kameror är designade för att använda cirka 1,5 volt per batteri. Det är mycket vanligt att en kamera använder t.ex. 4 batterier, eller i huvudsak ett 6-voltssystem (4 X 1,5 volt). De flesta av dessa 6-voltssystem övervakar ständigt spänningen och kommer automatiskt att stänga av kameran när spänningen sjunker till runt 5-volt.
Men eftersom NiMH-batterier bara levererar 1,2 volt/per cell, betyder det att de bara producerar en total spänning på ca 4,8 volt. Detta gör NiMH-batterier inkompatibla för användning med många av kamerorna på marknaden. Positivt är att NiMH-batterier inte påverkas av kallt väder. Dessutom kan de flesta batterier laddas och återanvändas hundratals gånger.
Faktum är att NiMH-batterier vanligtvis kan betala sig själva på mindre än ett år.
Sammanfattning NiMH-batterier är ett utmärkt val för användning i kalla klimat, förutsatt att de är kompatibla med din kamera. De erbjuder också ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till engångsbatterier.
Spelkameror som är kompatibla med uppladdningsbara NiMH-batterier inkluderar, men är inte begränsade till: Reconyx-viltkameror, Scoutguard-spelkameror och Leaf River-kameror.

Litium

batterier lithium Litiumbatterier är relativt nya, men erbjuder några mycket intressanta fördelar. Till en början kommer litiumbatteriet att producera 1,8 volt/per cell, eller som jag gillar att säga "They run hot". Precis som en sjunkande spänning ger svagare blixtegenskaper, kommer ökande spänning att ge en starkare blixt med ljusare bilder. Jag märker en 10% ökning av blixtens räckvidd när jag använder litiumbatterier. Dessutom innebär den ökade kapaciteten du har genom att börja med den högre 1,8-spänningen att litiumbatterier ökar tiden din kamera kan vistas i området. Litiumer påverkas inte heller av kallt väder. Litiumbatterier, för närvarande endast tillgängliga i AA. Men om din spelkamera kräver "C"-celler kan du dra nytta av litiumerbjudandet med extra spänning. Lyckligtvis är AA:s och C:s mått exakt samma från spets till spets. Om "AA"-litiumer sätts in i en batterilåda, höjs den totala diametern till den för ett "C"-batteri och ger en perfekt funktion. En annan fördel med att använda AA är att de är betydligt lättare och tar mycket mindre plats än de större "C"-batterierna. Nackdelen är att litium är dyrare och precis som vanliga batterier är de också redo att kasseras efter bara en användning.

Yttre kraft

De flesta spelkameror har möjlighet att ansluta extern ström, köp en vid behov. 2 st moped/mc batterier, det är en mycket billigare lösning än "engångsbatterier", har du långt till din kamera köp 2 av dessa batterier och ta med dig ett fulladdat batteri varje gång du byter kort.
Väljer du att köpa stora batterier måste du vara medveten om att det är skillnad på bilbatterier och t ex båtbatterier.
Eftersom ett bilbatteri är ett startbatteri är det inte det bästa att använda för kameror då de inte är byggda för att stå och tappa ström. Den går såklart lätt att använda då kameran inte drar så mycket ström och bilbatteriet är något billigare då byggvaruhus mm många gånger har bra erbjudanden.
Men det kommer snart många gånger fler konsumenter om man till exempel ska ha ljus i utfodringsplatsen, matarautomater osv.
Jag rekommenderar att istället köpa ett båt/campingbatteri då det är så kallade förbrukningsbatterier som är byggda för att stå som strömkällor.
Om din kamera ska sitta länge går det att köpa en liten solpanel för några hundra kronor. Tänk dock på att den måste vara utrustad med ett relä som förhindrar överladdning av batteriet.
extern stroem 6volt
Detta lilla batteri på 6V – 7,0Ah
Kostar 129,00 DKK och är underhållsfritt

© 2024 med forbehold for tastefejl